Oferta

Firma Provaluer oferuje wycenę nieruchomości w formie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości m.in.:

 • Nieruchomości zabudowanych – domów mieszkalnych, budynków gospodarczych
 • Nieruchomości niezabudowanych – działek budowlanych, działek rolnych
 • Lokali mieszkalnych, użytkowych
 • Nieruchomości budynkowych
 • Ograniczonych praw rzeczowych – użytkowania, służebności, spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu

Operaty szacunkowe sporządzamy dla następujących celów:

 • ustalenia ceny kupna/sprzedaży
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • określenia ceny kupna-sprzedaży
 • celów podatkowych
 • celów księgowych
 • celów ubezpieczeniowych
 • podziału majątku
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • inne